info@wms.ee

Litsentsid

WMS Engineering OÜ omab järgmisi litsentse:

  • AutoDesk AutoCad LT võrgulitsentsi (1 võrgulitsents)
  • OpenOffice vabavara kontoritöö paketid

 

MAJANDUSTEGEVUSE TEATED

WMS Engineering OÜ omab järgmisi majandustegevuse registri registreeringuid:

  • Projekteerimine: EEP003027
    (Hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti koostamine;
    ühisveevärgi ja kanalisatsiooni, sh pumpla, puhasti või muu seotud rajatise ehitusprojekti koostamine)
  • Ehitamine: EEH007940
    (Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni, sh pumpla, puhasti ja muu seotud rajatise ehitamine)