+372 5801 0491info@wms.ee

 

 

WMS ENGINEERING OÜ pakub Teile:


PÕHITEGEVUSTENA:

Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike projekteerimine

Kinnistusiseste vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine

Hoone ja selle juurde kuuluva vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine


VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKE PROJEKTEERIMIST

Tegeleme peamiselt vee- ja kanalisatsioonitorustike liitumisprojektide koostamisega. Projektid koostatakse vastavalt piirkonna vee-ettevõtte tehnilistele tingimustele ning need kooskõlastatakse vajalike ametkondadega. Organiseerime vajadusel geodeetilised mõõdistused ja ehitusgeoloogilised uuringud, hangime vajalikud load ja kooskõlastused ning taotleme vajadusel ehitusload.


USALDUSVÄÄRSEID KOOSTÖÖPARTNEREID KASUTADES TEOSTAME
  • topo-geodeetilisi mõõdistustöid
  • teede projekteerimistöid
  • elektri, tänavavalgustuse ja sidetrasside projekteerimistöid
  • gaasi- ja soojustrasside projekteerimistöid

 Ühtlasi aitame kliendi kokku viia vastavaid töid teostava ehitajaga.


PABERJOONISTE ELEKTROONILISSE VORMI ÜLEVIIMIST

Aitame vanad paberkandjal olevad hoonete joonised digitaliseerida.


ONLINE MONITOORINGUT

Online monitooring on pidev monitooringuprotsess, mille käigus tuvastatakse ja edastatakse klienti huvitav informatsioon kogu tööpäeva jooksul. Komposteerumisprotsesside parimaks jälgimiseks on mõistlik paigaldada sensorvõrgustik, mida on võimalik reaalajas interneti vahendusel jälgida. Pakume erinevate sensorvõrgustike väljatöötamist vastavalt vajadusele, selle paigaldust ning süsteemi jälgimist ja analüüsimist.