info@wms.ee

 

 

WMS ENGINEERING OÜ pakub:


TERASKONSTRUKTSIOONID

 Eskiislahendused.

 Arvutused.

 Tööjoonised.


PABERJOONISTE ELEKTROONILISSE VORMI ÜLEVIIMIST

Aitame vanad paberkandjal olevad hoonete joonised digitaliseerida.


ONLINE MONITOORINGUT

Online monitooring on pidev monitooringuprotsess, mille käigus tuvastatakse ja edastatakse klienti huvitav informatsioon kogu tööpäeva jooksul. Komposteerumisprotsesside parimaks jälgimiseks on mõistlik paigaldada sensorvõrgustik, mida on võimalik reaalajas interneti vahendusel jälgida. Pakume erinevate sensorvõrgustike väljatöötamist vastavalt vajadusele, selle paigaldust ning süsteemi jälgimist ja analüüsimist.