+372 5801 0491info@wms.ee

Projekteerimine

Tegeleme ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike projektide koostamisega, mis valmivad tihedas koostöös kliendiga, et saavutada parim lahendus vastavalt kehtivate õigusaktide ning normidega. Organiseerime vajadusel geodeetilised mõõdistused ja ehitusgeoloogilised uuringud, hangime vajalikud load ja kooskõlastused ning taotleme vajadusel ehitusload.

Tegeleme ka kinnistute liitumisprojektide koostamisega. Projektid koostatakse vastavalt piirkonna vee-ettevõtte tehnilistele tingimustele ning need kooskõlastatakse vajalike ametkondadega.

Teostame hoone veevärgi ja kanalisatsiooni projekte.

Usaldusväärseid koostööpartnereid kasutades teostame teede, elektri, tänavavalgustuse ja sidetrasside ning gaasi- ja soojustrasside projekteerimistöid.

 

Plumbing tools on the construction drawings